Otagowano: pasieka

O pasiece

Pasiekę prowadzę wspólnie z żoną, pozyskujemy miód, pierzgę propolis /kit pszczeli/. Warunki przyrodnicze sprawiają, że pozyskujemy bardzo dobre miody wielokwiatowe, rzepakowe, akacjowe, faceliowe i lipowe. Technologia gospodarki pasiecznej pozwala, że miód jest bardzo długo...